Logo UE

The results obtained from the implementation of the project with the title: “net-solution.ro”

Mai 2019
Net Solution SRL, based in Arad, Avrig 25-29, carried out between 12.02.2018 - 28.02.2019 the project 'net-solution.ro', SMIS code 109023, co-financed by the European Regional Development Fund, based on the financing contract concluded with the Ministry of Regional Development of the Public Administration and European Funds, designated as Managing Authority for the Regional Operational Program 2014-2020, through the West Regional Development Agency, as an Intermediate Body. The total value of the project was 510,434.02 lei, of which the non-reimbursable financial assistance was 378,049.40 lei, respectively the eligible non-reimbursable value of the European contribution (ERDF) of 321,341.98 lei and the eligible value non-reimbursable from the State Budget of 56,707 , 41 lei.

The specific objectives of the project are:

 • improving the technical characteristics of the Net Solution Hosting SRL infrastructure;
 • maintaining and continuously developing a team that provides support in a professional manner by creating three new (full-time) jobs within the first year of project implementation;
 • significant improvement of the technical and financial characteristics of the web hosting service (chapter 3 of the business plan).

Through this project a technological development has been achieved that will increase the performance indicators, productivity and competitiveness of the company, in the medium and long term, also increased the number of jobs with 3 places, of which one disadvantaged.

Implementation period: 01.03.2016 - 28.02.2019

The results obtained from the implementation of the project are:

 • work point rehabilitation;
 • purchasing the web platform;
 • purchase 5 office computing systems;
 • purchase 2 portable computing systems;
 • purchase 2 mobile phones;
 • purchase a tablet;
 • purchase of the cabinet;
 • purchase of TV;
 • purchasing router;
 • switch purchase;
 • multifunctional purchasing;
 • purchase 3 servers
 • purchasing uninterruptible power source;
 • purchase of photovoltaic system;
 • the employment of 3 persons, of which one person from the disadvantaged categories.

They were also realized:

 • 2 press announcements;
 • 17 stickers;
 • 2 temporary panels;
 • 2 permanent plates.

For more detailed information on the other programs co-financed by the European Union, please visit www.fonduri-ue.ro

Logo UE

Anunț de finalizare a implementării proiectului "net-solution.ro"

Titlul proiectului: „net-solution.ro"

Numele beneficiarului: Net Solution Hosting SRL

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Organism intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

Valoarea totală a proiectului: 510 434.02 lei

Valoarea totală eligibilă: 494 378.54 lei

Codul MySMIS: 109023

Net Solution Hosting SRL a demarat, începând cu data de 12/02/2018, implementarea proiectului „net-solution.ro", al cărui obiectiv general este de creştere a competitivităţii şi notorietății companiei pe piață. Implementarea proiectului se va finaliza în data de 31/12/2018.

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operational Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2 ,,îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice a infrastructurii companiei Net Solution Hosting;
 • Menţinerea și dezvoltarea continuă a unei echipe ce oferă suport într-o manieră profesionistă, prin crearea a trei locuri noi de muncă (cu normă întreagă) în primul an de implementare a proiectului;
 • Îmbunătăţirea semnificativă a caracteristicilor tehnice și financiare a serviciului de găzduire web.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:

 • Îmbunătăţirea capacităţii de lucru a companiei;
 • Oferirea de noi servicii pe piaţa de profil.

Impactul investiţiei la nivel regional: s-au creat 3 noi locuri de muncă.

Logo UE

Anunț de lansare a proiectului "net-solution.ro"

Titlul proiectului: „net-solution.ro"

Numele beneficiarului: Net Solution Hosting SRL

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Organism intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

Valoarea totală a proiectului: 510 434.02 lei

Valoarea totală eligibilă: 494 378.54 lei

Codul MySMIS: 109023

Net Solution Hosting SRL a demarat, începând cu data de 12/02/2018, implementarea proiectului „net-solution.ro", al cărui obiectiv general este de creştere a competitivităţii şi notorietății companiei pe piață. Implementarea proiectului se va finaliza în data de 31/12/2018.

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operational Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2 ,,îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice a infrastructurii companiei Net Solution Hosting;
 • Menţinerea și dezvoltarea continuă a unei echipe ce oferă suport într-o manieră profesionistă, prin crearea a trei locuri noi de muncă (cu normă întreagă) în primul an de implementare a proiectului;
 • Îmbunătăţirea semnificativă a caracteristicilor tehnice și financiare a serviciului de găzduire web.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:

 • Îmbunătăţirea capacităţii de lucru a companiei;
 • Oferirea de noi servicii pe piaţa de profil.

Impactul investiţiei la nivel regional va fi crearea a 3 noi locuri de muncă.