Logo UE

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului cu titlul: “net-solution.ro”

Mai 2019
Net Solution SRL, cu sediul în Arad, Avrig 25-29, a derulat, începând cu data de 12.02.2018 proiectul “net-solution.ro”, cod SMIS 109023, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice și Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agentia de Dezvoltare Regionala Vest, in calitate de Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului a fost de 510.434,02 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 378.049,40 lei, respectiv valoarea eligibila nerambursabila a contributiei europene (FEDR) de 321.341,98 lei, reprezentand 85% din valoarea totala eligibila aprobata si valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul de stat de 56.707,41 lei, reprezentand 15% din valoarea totală eligibilă aprobata.

Obiectivele proiectului sunt:

 • îmbunătățirea caracteristicilor tehnice a infrastructurii companiei Net Solution Hosting SRL;
 • menținerea și dezvoltarea continuuă a unei echipe ce oferă suport într-o maniera profesionistă;
 • imbunatatirea semnificativa a caracteristicilor tehnice si financiare a serviciului de gazduire;
 • diversificarea serviciilor societății și dezvoltare durabilă prin achiziția de echipamente de ultimă generație;
 • reducerea consumului de energie prin utilizarea surselor regenerabile.

Prin prezentul proiect s-a realizat o dezvoltare tehnologică care va duce la creșterea indicatorilor de performanță, a productivității și competitivității societății, pe termen mediu și lung, de asemenea a crescut numărul locurilor de munca cu 3 locuri, din care unul defavorizat.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt:

 • reabilitare punct de lucru;
 • achiziționare platforma web;
 • achiziționare 5 sisteme de calcul de birou;
 • achiziționare 2 sisteme de calcul portabile;
 • achiziționare 2 telefoane mobile;
 • achiziționare o tableta;
 • achiziționare dulap;
 • achiziționare televizor;
 • achiziționare router;
 • achiziționare switch;
 • achiziționare multifuncțională;
 • achiziționare 3 servere
 • achiziționare sursa curent neintreruptibila;
 • achiziționare sistem fotovoltaic;
 • angajarea a 3 persoane, dintre care o persoana din categoriile defavorizate.

Au fost realizate, de asemenea:

 • 2 anunțuri de presa;
 • 17 autocolante;
 • 2 panouri temporare;
 • 2 placi permanente.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Logo UE

Anunț de finalizare a implementării proiectului "net-solution.ro"

Titlul proiectului: „net-solution.ro"

Numele beneficiarului: Net Solution Hosting SRL

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Organism intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

Valoarea totală a proiectului: 510 434.02 lei

Valoarea totală eligibilă: 494 378.54 lei

Codul MySMIS: 109023

Net Solution Hosting SRL a demarat, începând cu data de 12/02/2018, implementarea proiectului „net-solution.ro", al cărui obiectiv general este de creştere a competitivităţii şi notorietății companiei pe piață. Implementarea proiectului se va finaliza în data de 31/12/2018.

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operational Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2 ,,îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice a infrastructurii companiei Net Solution Hosting;
 • Menţinerea și dezvoltarea continuă a unei echipe ce oferă suport într-o manieră profesionistă, prin crearea a trei locuri noi de muncă (cu normă întreagă) în primul an de implementare a proiectului;
 • Îmbunătăţirea semnificativă a caracteristicilor tehnice și financiare a serviciului de găzduire web.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:

 • Îmbunătăţirea capacităţii de lucru a companiei;
 • Oferirea de noi servicii pe piaţa de profil.

Impactul investiţiei la nivel regional: s-au creat 3 noi locuri de muncă.

Logo UE

Anunț de lansare a proiectului "net-solution.ro"

Titlul proiectului: „net-solution.ro"

Numele beneficiarului: Net Solution Hosting SRL

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Organism intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

Valoarea totală a proiectului: 510 434.02 lei

Valoarea totală eligibilă: 494 378.54 lei

Codul MySMIS: 109023

Net Solution Hosting SRL a demarat, începând cu data de 12/02/2018, implementarea proiectului „net-solution.ro", al cărui obiectiv general este de creştere a competitivităţii şi notorietății companiei pe piață. Implementarea proiectului se va finaliza în data de 31/12/2018.

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operational Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2 ,,îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice a infrastructurii companiei Net Solution Hosting;
 • Menţinerea și dezvoltarea continuă a unei echipe ce oferă suport într-o manieră profesionistă, prin crearea a trei locuri noi de muncă (cu normă întreagă) în primul an de implementare a proiectului;
 • Îmbunătăţirea semnificativă a caracteristicilor tehnice și financiare a serviciului de găzduire web.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:

 • Îmbunătăţirea capacităţii de lucru a companiei;
 • Oferirea de noi servicii pe piaţa de profil.

Impactul investiţiei la nivel regional va fi crearea a 3 noi locuri de muncă.